Stezky šamanů

 

Autoři: Jakub (Jednorožec) Trizuljak, David (Wolfling) Dirga, Šárka Benešová

Role (muži/ženy/obojetné): 1/2/3- 6 (1 muž, 2 ženy, 3 obojetní)

Tři kmeny žijí v Údolí od nepaměti a pod vedením svých šamanů dokázali zatím vždy překonat vzájemné rozpory i každou překážku, kterou před ně osud postavil. Jako pokaždé, když na některý z kmenů přijdou těžké časy, scházejí se šamani na místě mimo náš svět, aby se poradili s duchy elementů a našli řešení. Návštěva světa duchů není nikdy obyčejný zážitek a šamani tentokrát cítí, že je ve hře možná něco víc než obvyklé spory o loviště a posvátná místa. Něco, co by mohlo život v Údolí od základů změnit. Co bude nakonec nejdůležitější - osud rodné země, kmenů, nebo šamanů samotných? Cesty šamanů je zážitkový larp s freeformovými prvky, které od hráčů předpokládají větší důraz na fantazii a vlastní domýšlení důsledků svých činů než na práci s pravidly. Přijďte si vyzkoušet larp, který vás vyvede z místnosti k živému ohni a nechá vás vyzkoušet, jestli ve vás rytmus bubnů dokáže probudit duši šamana, nebo povahu ducha, který už dávnou zapomněl, jaké je to být člověkem. 

zpět